Pasha de Cartier × Daiki Tsuneta – Fireworks and Flying Sparks / Cartier

Music video

Movie credit
Production:HOEDOWN
Producer:Kyoichi Shibukawa
Production Manager:Daiju Yoshida / Sho Ishii
Production Assistant:Kisa Ito / Nae Hamasaki / Hyo Yoshizuka
Director:Hideto Hotta
DP:Gen Ito
Gaffer:Tetsu Moritera(CONNECTION) / Makito Kaji
Production Designer:Naoyuki Hashimoto
Steadicam:Yoshinobu Nagamori(copain) / Kenichi Taguchi
Drone Operator:Takanari Kawasumi(Clockwise)
Stylist:Shohei Kashima
Hair & Make:Ryoko Takai
Color:Naotaka Takahashi(L’ESPACE VISION)
Compositor:Yuta Miura(XOR)